fbpx

Application Security Services

GS AppS je softverski proizvod dizajniran u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Application Security Services

GS AppS je softverski proizvod dizajniran u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu..

GS AppS je rešenje koje omogućava:

Potpisivanje/pečaćenje elektronskih dokumenata kvalifikovanim elektronskim sertifikatom,

Provera potpisa i pečata primljenih elektronskih dokumenata kako bi se omogućio najviši nivo nepobitnosti u sistemu,

Vremenski žig za potvrdu postojanja elektronskih podataka u određeno vreme,

Arhivski potpis da biste potvrdili postojanje validacionih podataka kao što su sertifikati i statusi opoziva u određeno vreme na poverljiv i proverljiv način.

GS AppS se sastoji od dva komplementarna podsistema: Security Trai i Security Server. Oba podsistema su u skladu sa ETSI standardom usklađenim sa eIDAS propisima.

Security Tray

Dizajniran za klijentsko potpisivanje elektronskih dokumenata, omogućavajući rad sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatima, kao i autentifikaciju korisnika na osnovu kvalifikovanih sertifikata.

Security Server
Validira elektronski potpis/sertifikat, pečati elektronski dokument i potpisuje dokument vremenskim žigom i arhivskim potpisom.

GS AppS je rešenje koje omogućava:

Potpisivanje/pečaćenje elektronskih dokumenata kvalifikovanim elektronskim sertifikatom,

Provera potpisa i pečata primljenih elektronskih dokumenata kako bi se omogućio najviši nivo nepobitnosti u sistemu,

Vremenski žig za potvrdu postojanja elektronskih podataka u određeno vreme,

Arhivski potpis da biste potvrdili postojanje validacionih podataka kao što su sertifikati i statusi opoziva u određeno vreme na poverljiv i proverljiv način.

GS AppS se sastoji od dva komplementarna podsistema: Security Trai i Security Server. Oba podsistema su u skladu sa ETSI standardom usklađenim sa eIDAS propisima.

Security Trai

Dizajniran za klijentsko potpisivanje elektronskih dokumenata, omogućavajući rad sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatima, kao i autentifikaciju korisnika na osnovu kvalifikovanih sertifikata.

Security Server
Validira elektronski potpis/sertifikat, pečati elektronski dokument i potpisuje dokument vremenskim žigom i arhivskim potpisom.