fbpx

Odgovorni za budućnost

Profitabilnost je cilj kome teže sve uspešne kompanije.

Odgovornim organizacijama, koje sebe dugoročno vide kao deo šire zajednice, to nije jedini cilj. Zato se mi trudimo da ostvarimo pozitivan uticaj na društvo nizom društveno odgovornih aktivnosti. Tako stvaramo bolje uslove za život i poslovanje za sve uključene činioce. Kada za cilj imamo nešto više i vidimo dalje od granice profita, menjamo sadašnjost, ali i budućnost okruženja u kome radimo i u kome ostvarujemo svoje rezultate.

Odgovorno poslovanje oduvek čini osnovu korporativnih vrednosti u Sagi. To je prioritet za koji verujemo da je od suštinskog značaja za stvaranje pravih vrednosti.

Odgovorni za budućnost

Profitabilnost je cilj kome teže sve uspešne kompanije.

Odgovornim organizacijama, koje sebe dugoročno vide kao deo šire zajednice, to nije jedini cilj. Zato se mi trudimo da ostvarimo pozitivan uticaj na društvo nizom društveno odgovornih aktivnosti. Tako stvaramo bolje uslove za život i poslovanje za sve uključene činioce. Kada za cilj imamo nešto više i vidimo dalje od granice profita, menjamo sadašnjost, ali i budućnost okruženja u kome radimo i u kome ostvarujemo svoje rezultate.

Odgovorno poslovanje oduvek čini osnovu korporativnih vrednosti u Sagi. To je prioritet za koji verujemo da je od suštinskog značaja za stvaranje pravih vrednosti.

OVO SU SAMO NEKE OD AKTIVNOSTI
NA KOJE SMO KAO KOMPANIJA PONOSNI


PRIHVATILIŠTE ZA DECU

Dugi niz godina Saga aktivno učestvuje u kreiranju budućnosti najmlađih među nama, naročito onima kojima je svaki vid pomoći više nego dobrodošao. Sa nesmanjenim entuzijazmom i željom da naše delovanje poboljša i unapredi njihove živote konstantno organizujemo nove aktivnosti usmerene na decu iz prihvatilišta. Nečije malo zaista može da bude nečije sve.

PRIHVATILIŠTE ZA DECU

Dugi niz godina Saga aktivno učestvuje u kreiranju budućnosti najmlađih među nama, naročito onima kojima je svaki vid pomoći više nego dobrodošao. Sa nesmanjenim entuzijazmom i željom da naše delovanje poboljša i unapredi njihove živote konstantno organizujemo nove aktivnosti usmerene na decu iz prihvatilišta. Nečije malo zaista može da bude nečije sve.

PODRŽAVANJE TALENATA KOD DECE KAO I PODRŠKA U EDUKACIJI

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet. – Nelson Mandela

Obrazovanje zaista jeste jedan od temelja bez koga je teško moguć napredak društva. Zato sa zadovoljstvom podržavamo želju za učenjem i napredovanjem koju imaju talentovani pojedinci u našoj zajednici. Kao kompanija koja je odgovorna za budućnost, mi prepoznajemo dobre ciljeve i u njih  sa zadovoljstvom ulažemo. Na molbu roditelja talentovane devojčice Milice Petrović, donirali smo novac za učešće na internacionalnom takmičenju iz violine - Art duo koje se održalo u novembru 2018 u Pragu u Češkoj.


PODRŽAVANJE TALENATA KOD DECE KAO I PODRŠKA U EDUKACIJI

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet. – Nelson Mandela

Obrazovanje zaista jeste jedan od temelja bez koga je teško moguć napredak društva. Zato sa zadovoljstvom podržavamo želju za učenjem i napredovanjem koju imaju talentovani pojedinci u našoj zajednici. Kao kompanija koja je odgovorna za budućnost, mi prepoznajemo dobre ciljeve i u njih  sa zadovoljstvom ulažemo. Na molbu roditelja talentovane devojčice Milice Petrović, donirali smo novac za učešće na internacionalnom takmičenju iz violine - Art duo koje se održalo u novembru 2018 u Pragu u Češkoj.


BEL HOSPICE - PODRŠKA DOBROTVORNOJ ORGANIZACIJI

Učešće u dobrotvornim akcijama koje utiču na poboljšanje uslova života još jedan je od naših korporativnih ciljeva. Već pet godina zaposleni Sage učestvuju na raznim sportskim manifestacijama sa ciljem da pomognu prikupljanje sredstava za važne ciljeve. Jedan od takvih je tradicionalni turnir u malom fudbalu na kome se svake godine okupljaju timovi iz 16 kompanija sa namerom da se prikupe sredstva za BelHospice, organizaciju koja se brine za dostojanstveno palijativno zbrinjavanje onkoloških pacijenata u poslednjim fazama bolesti. Takođe, zaposleni u Sagi redovni su učesnici teniskih turnira i turnira u kuglanju. Uz dobar timski duh i želju da naprave razliku naši zaposleni pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

BEL HOSPICE - PODRŠKA DOBROTVORNOJ ORGANIZACIJI

Učešće u dobrotvornim akcijama koje utiču na poboljšanje uslova života još jedan je od naših korporativnih ciljeva. Već pet godina zaposleni Sage učestvuju na raznim sportskim manifestacijama sa ciljem da pomognu prikupljanje sredstava za važne ciljeve. Jedan od takvih je tradicionalni turnir u malom fudbalu na kome se svake godine okupljaju timovi iz 16 kompanija sa namerom da se prikupe sredstva za BelHospice, organizaciju koja se brine za dostojanstveno palijativno zbrinjavanje onkoloških pacijenata u poslednjim fazama bolesti. Takođe, zaposleni u Sagi redovni su učesnici teniskih turnira i turnira u kuglanju. Uz dobar timski duh i želju da naprave razliku naši zaposleni pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

DONACIJA INSTITUTU ZA FIZIKU

Inovativnost je nešto na šta smo posebno ponosni. Borba za bolju i uspešniju budućnost takođe. Primena naučnog znanja pomaže da se zadovolje mnoge osnovne ljudske potrebe i poboljša životni standard. Zato je ulaganje u nauku danas investicija koja omogućava da imamo bolje sutra.
Institut za fiziku Beograd, Nacionalni institut Republike Srbije, je prvorazredna istraživačka institucija posvećena izučavanju fizike i srodnih disciplina. Istraživanja koja se ovde sprovode u fundamentalne mehanizme prirode od ogromne su vrednosti za naučni, obrazovni, kulturni i ukupni socioekonomski razvoj Srbije.
Zato što prepoznajemo značaj koji naučni rad ima za širu zajednicu, Institutu za fiziku smo poklonili uređaj multimetar, koji će naučnim radnicima pružiti nove mogućnosti za buduća istraživanja.


DONACIJA INSTITUTU ZA FIZIKU

Inovativnost je nešto na šta smo posebno ponosni. Borba za bolju i uspešniju budućnost takođe. Primena naučnog znanja pomaže da se zadovolje mnoge osnovne ljudske potrebe i poboljša životni standard. Zato je ulaganje u nauku danas investicija koja omogućava da imamo bolje sutra.
Institut za fiziku Beograd, Nacionalni institut Republike Srbije, je prvorazredna istraživačka institucija posvećena izučavanju fizike i srodnih disciplina. Istraživanja koja se ovde sprovode u fundamentalne mehanizme prirode od ogromne su vrednosti za naučni, obrazovni, kulturni i ukupni socioekonomski razvoj Srbije.
Zato što prepoznajemo značaj koji naučni rad ima za širu zajednicu, Institutu za fiziku smo poklonili uređaj multimetar, koji će naučnim radnicima pružiti nove mogućnosti za buduća istraživanja.


KNJIGE ZA DECU
OŠ „ĐENERAL MARKO Đ. KATANIĆ“

Čitanje je važno zato što razvija um. Naročito je važno za decu koja se obrazuju da bi postali stručnjaci iz različitih oblasti bitnih za našu zajedničku budućnost.
Još jedna u nizu akcija kojom smo doprineli naporima nastavnika da obrazovanje učenika podignu na viši nivo, a učenicima priliku da prošire svoje vidike je i donacija knjiga osnovnoj školi „Đeneral Marko Đ. Katanić“. Zajedno sa timom pisaca i stvaralaca za decu okupljenih oko „Bookland“-a omogućili smo da svaki učenik škole dobije po jednu knjigu novih naslova koji će doprineti jačanju čitalačkih navika.
Ovu akciju, kao jednu od mnogih u domenu obrazovanja, ostvarili smo željom da knjiga i čitanje postanu dobra navika koja će na pravi način obogatiti svakodnevnicu mladih, a njihov um učiniti kreativnijim.

KNJIGE ZA DECU
OŠ „ĐENERAL MARKO Đ. KATANIĆ“

Čitanje je važno zato što razvija um. Naročito je važno za decu koja se obrazuju da bi postali stručnjaci iz različitih oblasti bitnih za našu zajedničku budućnost.
Još jedna u nizu akcija kojom smo doprineli naporima nastavnika da obrazovanje učenika podignu na viši nivo, a učenicima priliku da prošire svoje vidike je i donacija knjiga osnovnoj školi „Đeneral Marko Đ. Katanić“. Zajedno sa timom pisaca i stvaralaca za decu okupljenih oko „Bookland“-a omogućili smo da svaki učenik škole dobije po jednu knjigu novih naslova koji će doprineti jačanju čitalačkih navika.
Ovu akciju, kao jednu od mnogih u domenu obrazovanja, ostvarili smo željom da knjiga i čitanje postanu dobra navika koja će na pravi način obogatiti svakodnevnicu mladih, a njihov um učiniti kreativnijim.