fbpx

GDPR

Prilikom pružanja usluge Smart Restart, kompanija Saga prikuplja lične podatke o ličnosti u cilju legitimnog interesa kreiranja poslovnog odnosa.
Obrada, odnosno prikupljanje i beleženje Vaših ličnih podataka vrši se u svrhu realizacije poslovne ponude.
Vaši lični podaci biće tretirani kao poverljive informacije.

Pristup vašim podacima imaće samo zaposleni koji, s obzirom na poslove koje obavljaju u kompaniji Saga, treba da budu upoznati sa njima i to samo u obimu koji je neophodan.

Pravni osnov obrade, odnosno prikupljanja i beleženja Vaših ličnih podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.
Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da tražite dodatne informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka, kao i uvid u vaše lične podatke i njihovo kopiranje.

Imate pravo da tražite ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade vaših ličnih podataka.
Kompanija Saga će u svakom trenutku preduzimati sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših ličnih podataka, a protiv nezakonitog korišćenja. Komapnija Saga ima propisanu i donetu politiku Upravljanja podacima o ličnosti, koju možete pogledati ovde.