fbpx

DIGITALNO.MOBILNO.DOSTUPNO.

DIGITALNO.MOBILNO.DOSTUPNO.

Šta je video identifikacija?

Video/vizualna identifikacija krajnjeg korisnika omogućava korisniku da daljinski, posetom web portala kompanije, bez obavezne posete poslovnicama kompanije, može zatražiti određene aktivnosti nad svojim nalogom, što obezbeđuje mobilnost i dostupnost u bilo kom momentu, virtualno i bez reda čekanja.

CallUp platforma

CallUp je WebRTC zasnovano rešenje za video pozive oslanjajući se na najpoznatije platforme. CallUp povezuje krajnjeg kupca sa kontakt centrom vaše kompanije putem interaktivnih kanala Video-Voice-Chat-Screen Share. Identifikacija krajnjeg kupca u video pozivu vrši se korišćenjem predefinisanih anketa, koje obe strane koje moraju da slede. Nakon uspešne identifikacije, Agent može da nastavi sa daljom poslovnom logikom za korisnika na pozivu i traženi scenario.

Proces video identifikacije

 

CallUp doprinosi boljem korisničkom iskustvu za potrebe video identifikacije kao neophodnog procesa za Customer engagement prema kompaniji. Sistem transformiše način uobičajene komunikacije krajnjih korisnika prema kompanijama uvodeći nov interaktivni kanal i omogućavajući kolaboraciju uživo sa dodatnim tekst chat-om kao i Screen sharing-om bez obaveze krajnjih korisnika za odlaske do poslovnica kompanije.

Integracije sa sistemima

BENEFITI ZA KRAJNJE KORISNIKE

GLAVNE KARAKTERISTIKE CALLUP PLATFORME

REFERENCE