fbpx
 

Robotska Automatizacija Procesa (RPA)

Robot je softver koja replicira radnje čoveka u interakciji sa računarskim sistemom, sa ciljem ubrzanja procesa, smanjivanja greške i ostvarivanja uštede.

Šta je RPA?

Kako mi to radimo?

Kada se koristi?

Gde se koristi?

Šta pruža RPA?

Za razliku od drugih, tradicionalnih IT rešenja, RPA omogućava organizacijama da automatizuju uz delić troškova i vremena koje su prethodno trošili. RPA je takođe nenametljive prirode i koristi postojeću infrastrukturu bez nanošenja smetnji u osnovnim sistemima, što bi bilo teško i skupo zameniti. Sa RPA, efikasnost troškova i usklađenost više nisu operativni troškovi već nusprodukt automatizacije. (UiPath)

PRIMER: OTVRANJA RAČUNA U BANKAMA ZA MSP

Kreiranje računa za SMB korisnike i ubacivanje relevantnih podataka

REFERENCE

BANKING

unicredit-300
Unicredit bank u Srbiji je koristio RPA kako bi prevazišao limite core bankarskog sistema. RPA je bio deo strategije okrenute korisnicima.
Societe-generale 300
Societe Generale imao je fokus na automatizaciji back office procesa. Saga je implementirala nekoliko procesa i obučila zaposlene.
banca-intesa-300
Banka Intesa je najveća banka u Srbiji. Jedan proces štedi 13.5 fte (Full-time equivalent - jedinica koja se koristi za stepen "iskorišćenosti" resursa na projektu/procesu/zadatku) po danu.
erste-300
Erste banka je automatizovala back-office procese kako bi ubrzala i poboljšala operacije. Neki od procesa su doneli uštedu od 3 fte/dnevno

LOGISTIKA

kuehne-nagel
Kuhne Nagel je druga najveća logistička kompanija na svetu. Nakon 9 meseci RPA je ostvario uštede od 67 fte. Target je 400 fte za dve godine .

TELEKOMUNIKACIJE

A1-vip
VIP Mobile automatizovao je revizorsku kontrolu i pronašao primenu RPA rešenja i u prodajnom i logističkom sektoru. Automatizacijom SAP procesa u kompanijama VIP Mobile i A1 grupi (Telecom Austria), automatizacija internih procesa u SAP aplikacijama je obezbeđena ušteda vremena zaposlenima, čiji je fokus preusmeren na važnije zadatke od unosa podataka u SAP.