fbpx

Savršen spoj za besprekorno iskustvo korisnika

CASE STUDY
Banca Intesa, Saga i Cisco AppDynamics

Savršen spoj za besprekorno iskustvo korisnika

CASE STUDY
Banca Intesa, Saga i Cisco AppDynamics

Banca Intesa, Saga i Cisco AppDynamics- Savršen spoj za besprekorno iskustvo korisnika

Korisničko iskustvo je na prvom mestu, pa se može reći da prioritet u poboljšanju istog ne poznaje granice inventivnosti i upotreba i razvoj modernih tehnoloških rešenja su i sami vođeni tom potrebom. Danas, sve veću potrebu za APM rešenjima diktiraju korisnici kojima je besprekorno iskustvo krucijalno. Platforma za nadgledanje aplikacija AppDynamics je jedina platforma koja omogućava tehnolozima da nadgledaju celokupno IT okruženje - od aplikacija okrenutih kupcima i zaposlenima do infrastrukture niskog nivoa – a zatim da dovedu u vezu IT performanse sa poslovnim rezultatima.

Izazovi sa kojima se banka susrela

Korisnička aplikacija, odnosno platforma za mobilno bankarstvo Banca Intese – Mobi, pravo je ogledalo modernog bankarstva i pobrojala je mnoge simpatije klijenata banke, što govore i brojke svakodnevnog registrovanja novih korisnika (trenutno je ukupan broj korisnika oko 280.000). Kao takva, opslužuje veliki broj korisnika u isto vreme, izvršava različite akcije i svaki klijent s pravom očekuje apsolutno besprekorno funkcionisanje iste. Klijent je uvek u pravu, naročito ako je akcija koju preduzima nakon lošeg iskustva s aplikacijom objavljivanje te nelagodnosti na društvenim mrežama. Banci su korisnici na prvom mestu, pa se Mobi platforma redovno razvija i napreduje u skladu sa novim tehnologijama – bez obzira na potencijalni rizik kvarenja reputacije ako se nove verzije ne pokažu u najboljem svetlu. Uspešno sprovođenje takvog koncepta razvoja je moguće samo uz upotrebu kvalitetnog APM sistema. Svaka analiza iziskuje praćenje i određeno vreme, a u ovom slučaju vreme je krucijalni faktor. Međutim, da bude još zanimljivije, klijentski deo aplikacije je radio odlično, dok u backendu, ispostavilo se da je data centar imao prostora za mnoga poboljšanja performansi. Naročito je postojao rizik od usporavanja sistema u trenutku kada je tekla završna faza implementacije novog bankarskog core sistema.

APM rešenje
„Korišćenjem Cisco AppDynamics APM-a ispunili smo dva zahteva i to da monitoring alat mora besprekorno da radi na produkcionom delu aplikacije, kao i da radi monitoring do najsitnijih detalja, bez usporavanja aplikacije“
Bojan Živančević, menadžer poslovnog razvoja u IT kompaniji Saga New Frontier Group.

Sve može bolje, pa tako i postupak pronalaženja problema u aplikaciji uvek može biti brži i jednostavniji. Analiza tog procesa ukazala je na to da ima velikog smisla za implementacijom APM rešenja. Rezultat je iskazao puni potencijal korišćenje core APM-a i proces dijagnostifikovanja problema sa pola sata sveden je na 2-3 minuta. Složena arhitektura, koja ne uključuje sve komponente sistema na istoj lokaciji je još jedan zalogaj koji nije predstavljao prepreku. Često su te komponente vlasništvo trećih lica, pa je čak i tada APM sistem slao obaveštenja sa detaljnim informacijama o mestu i uzroku grešaka - bilo da je u pitanju deo kôda ili nešto drugo.

„Cisco AppDynamics nam je omogućio da dođemo do merljivih rezultata u produkcionom praćenju naših servisa, u skraćenju vremena u odgovoru na probleme koji se javljaju i povećanju ukupnog nivoa dostupnosti servisa“
Dejan Gošić, Direktor odeljenja za upravljanje ICT aplikativnom arhitekturom, Banca Intesa