App Dynamics

Upravljajte novim zahtevima ekosistema aplikacija.
Da li biste želeli da možete da povežete performanse aplikacija i korisničko iskustvo u poslovne ishode? Da premostite ozloglašeni jaz između IT performansi i poslovnih KPI-eva? Da ubrzate digitalnu transformaciju u kompaniji?

Vaše poslovne aplikacije su temelj vašeg poslovanja. Zajedno sa Cisco-om pružamo nadgledanje u realnom vremenu, uvid u poslovanje, automatizovano otkrivanje anomalija i end-to-end vidljivost u celokupnom paketu aplikacija. Trošite manje vremena na pronalaženje i rešavanje problema i više vremena na pokretanje inovacija.Imajte uvid u realnom vremenu u zdravlje vašeg poslovanja

Dobijate potpunu vidljivost svake linije koda i važnih transakcija u multi-cloud okruženjima.
Stvarajte odlična korisnička iskustva tako što ćete pratiti gde se vaši korisnici najviše povezuju sa vašim biznisom.
Pratite servere i baze podataka ključne za performanse aplikacija.
Brzo steknite jasan, vizualizovan prikaz realnom vremenu zdravlja vašeg poslovanja uz Business IQ
 
 

AppDynamics je danas rešenje broj jedan za upravljanje performansama aplikacija. Nalazi se u kvadrantu Gartnera APM lidera osam godina zaredom jer ima vrhunsku sposobnost izvršavanja i viziju da prati i vodi svakog korisnika kroz eru digitalnog poslovanja. To su stvari u kojima je AppDynamics najbolji!

AppDynamics izveštaj - Indeks popularnosti aplikacija 2019


Kako potražnja za digitalnim uslugama raste i dalje širom sveta, istraživanje “Indeks popularnosti aplikacija” istražuje najnovije trendove u ponašanju korisnika i njihovim stavovima i očekivanjima od ovih usluga.
Izveštaj istražuje na koji način pojačana upotreba digitalnih usluga, naročito putem mobilnih aplikacija, menja način na koji potrošači vide brendove i donose odluke o kupovini, u poređenju sa 2017. godinom.
Istraživanje je obuhvatilo intervjue sa više od 7.000 potrošača, uključujući 2.000 intervjua u USA i Ujedinjenom Kraljevstvu i 1.000 intervjua u Nemačkoj, Francuskoj i Australiji. Istraživanje je sprovela kompanija Insight Avenue u martu 2019.


APM
 
 

Monitoring performansi aplikacije:

Aktivno nadgleda, analizira i optimizuje složena aplikativna okruženja na skali.

 
 

Monitoring performansi poslovanja

Vizualizujte putanje prihoda i povežite iskustvo korisnika i aplikacija da biste pronašli i rešili probleme sa aplikacijama.

 
BPM
1591135654261
 
 

Monitoring krajnjeg korisnika

Optimizujte ključne poslovne transakcije sa potpunim prikazom korisničkog putovanja.

 
 

Vidljivost infrastrukture

Potpuna vidljivost na serverima, mreži i kontejnerima bilo u prostorijama ili u cloud-u.

 
IM
1582147509582
 
 

AIOps

Uvidi u AI i automatizovane akcije u kombinaciji sa našom vizijom prema kompaniji Cisco.

 
 

Monitoring i migracija u cloud

Vidljivost preduzeća i uvid u nadgledanje tehnologija u cloud-u u stvarnom vremenu.

 
Cloud

Svaki deo biznisa i svaka uloga u kompaniji mogu imati veliku korist od detaljnih uvida koje AppDinamics može da ponudi:


IT operacije:
Proaktivno identifikujte i rešite IT operativna pitanja pre nego što utiču na poslovanje.
Razvoj aplikacija:
Steknite vidljivost u realnom vremenu i utvrdite osnovni uzrok problema sa performansama aplikacije. Zaštitite i optimizujte iskustvo krajnjih korisnika vaših mobilnih aplikacija.
CIO:
Steknite uvid u to kako vam naši alati mogu pomoći da postignete pravi uspeh za vaše poslovanje.
Vlasnik kompanije:
Odmah pogledajte kako aplikacije utiču na vaše korisničko iskustvo i poslovanje.

 

Utvrditi osnovni uzrok problema sa kodom bez diranja izvornog koda


Pogledajte Deep Code Insights za brzo debagovanje softvera

Vizualizujte poslovanje i aplikacije u realnom vremenu


Pogledajte Business iQ

Osnovne performanse i automatizacija remedijacije


Osnovne performanse i automatizacija remedijacije