fbpx
App Dynamics

Upravljajte novim zahtevima ekosistema aplikacija.
Da li biste želeli da možete da povežete performanse aplikacija i korisničko iskustvo u poslovne ishode? Da premostite ozloglašeni jaz između IT performansi i poslovnih KPI-eva? Da ubrzate digitalnu transformaciju u kompaniji?

Vaše poslovne aplikacije su temelj vašeg poslovanja. Zajedno sa Cisco AppDynamics-om pružamo nadgledanje u realnom vremenu, uvid u poslovanje, automatizovano otkrivanje anomalija i end-to-end vidljivost u celokupnom paketu aplikacija. Trošite manje vremena na pronalaženje i rešavanje problema i više vremena na pokretanje inovacija. Preuzmite najnovije istraživanje Agenti transformacije 2021, na linku ispod.PREUZMI ISTRAŽIVANJE

App Dynamics

Upravljajte novim zahtevima ekosistema aplikacija.
Da li biste želeli da možete da povežete performanse aplikacija i korisničko iskustvo u poslovne ishode? Da premostite ozloglašeni jaz između IT performansi i poslovnih KPI-eva? Da ubrzate digitalnu transformaciju u kompaniji?

Vaše poslovne aplikacije su temelj vašeg poslovanja. Zajedno sa Cisco AppDynamics-om pružamo nadgledanje u realnom vremenu, uvid u poslovanje, automatizovano otkrivanje anomalija i end-to-end vidljivost u celokupnom paketu aplikacija. Trošite manje vremena na pronalaženje i rešavanje problema i više vremena na pokretanje inovacija. Preuzmite najnovije istraživanje Agenti transformacije 2021, na linku ispod.PREUZMI ISTRAŽIVANJE

Imajte uvid u realnom vremenu u zdravlje vašeg poslovanja

App Dynamics
Dobijate potpunu vidljivost svake linije koda i važnih transakcija u multi-cloud okruženjima.
App Dynamics
Stvarajte odlična korisnička iskustva tako što ćete pratiti gde se vaši korisnici najviše povezuju sa vašim biznisom.
App Dynamics
Pratite servere i baze podataka ključne za performanse aplikacija.
App Dynamics
Brzo steknite jasan, vizualizovan prikaz realnom vremenu zdravlja vašeg poslovanja uz Business IQ
 
 

AppDynamics je danas rešenje broj jedan za upravljanje performansama aplikacija. Nalazi se u kvadrantu Gartnera APM lidera devet godina zaredom jer ima vrhunsku sposobnost izvršavanja i viziju da prati i vodi svakog korisnika kroz eru digitalnog poslovanja. To su stvari u kojima je AppDynamics najbolji!

Vodič - ZAŠTO SU USKA GRLA U FUNKCIONISANJU APLIKACIJA VAŽNA I KAKO IH IZBECI


Način na koji koristimo internet i komuniciramo sa aplikacijama se promenio, zahvaljujući upotrebi mobilnih uređaja. Uporedo sa promenom tehnologije i ponašanja korisnika, promenila su se i očekivanja u smislu korisničkog iskustva. U današnje vreme od softvera se očekuje samo da radi, a kompanije se na njega oslanjaju kako bi isporučila dobra i usluge koje kupci očekuju. Pomenutoj složenosti dodaje se neumorni porast broja internet korisnika širom sveta. To sigurno predstavlja ogromnu priliku za poslovanje – više klijenata, korisnika web sajtova i aplikacija, nova tržišta za osvajanje. Ali to takođe predstavlja osnovu za brigu o performansama kao rezultatu globalnog rasta korisnika i aplikacija, kao i kompleksnosti web sajtova. Srećom, na preseku između tehnologije i performansi, moguće je identifikovati uska grla i osmisliti nove strategije za ublažavanje njihovog uticaja na performanse aplikacija.


 
APM

Monitoring performansi aplikacije:

Aktivno nadgleda, analizira i optimizuje složena aplikativna okruženja na skali.

AppDynamics omogućava da se većina monitoring poslova automatizuje, proaktivno kreira dinamička osnova po kojoj se vrše merenja, kao i da se vrši uvid do nivoa linije u kodu – čime se vreme analize problema skraćuje na minimum. Svaki poziv u baze podataka se takođe meri i detaljno anlizira, kao i pozivi prema eksternim API sistemima. Otkrivanje pravog uzroka problema u aplikativnom kodu je najbrže moguće, vreme i trošak razvoja softvera se maksimalno smanjuju i optimizuju, što na kraju dovodi do većeg zadovoljstva korisnika i boljih poslovnih rezultata.

Monitoring performansi poslovanja

Vizualizujte putanje prihoda i povežite iskustvo korisnika i aplikacija da biste pronašli i rešili probleme sa aplikacijama.

AppDynamics je prvi u industriji omogućio analizu sa poslovnog aspekta, a ne samo po klasičnim IT metrikama. Moguće je pokazati jasne i precizne metrike poslovnih procesa koje u sebi korelišu sve detalje ponašanja aplikacija i infrastrukture (od krajnjeg korisnika do aplikativnog bekenda). Po prvi put je moguće videti kako loše ponašanje aplikacije utiče na korisničko iskustvo i poslovanje kompanije. Na taj način je moguće da se direktno kroz unapređenje kvaliteta aplikacija poboljšaju finansijski i poslovni rezultati.

 
BPM
1591135654261

Monitoring krajnjeg korisnika

Optimizujte ključne poslovne transakcije sa potpunim prikazom korisničkog putovanja.

Moguće je detaljno pratiti ponašanje korisnika na sajtovima i kroz mobilne aplikacije, pa to korelisati za neadekvatnim performansama aplikacija. Osim klasičnog merenja performansi na bekendu aplikacije, sada je moguće detaljno analizirati i meriti ponašanje aplikacije na korisničkom uređaju - učitavanje stranica, performanse mreže, javascript i druge greške. To omogućava drastično poboljšanje korisničkog iskustva, kao i neprevaziđen uvid u to na koji način korisnici zaista koriste aplikacije i gde se najviše zadržavaju - što na kraju dovodi do boljih poslovnih rezultata i reputacije na tržištu.

Vidljivost infrastrukture

Potpuna vidljivost na serverima, mreži i kontejnerima bilo u prostorijama ili u cloud-u.

Od tradicionalnih DC okruženja, preko hibridnih sistema pa sve do cloud aplikacija - AppDynamics koreliše detaljne podatke o ponašanju aplikacija sa podacima sa infrastrukture (serveri, virtualne mašine, kontejneri, mreža, baze podataka) tako da se vrlo brzo možete fokusirati na pravi uzrok problema. Prilikom migracije na cloud moguće je i uporediti performanse tradicionalnog i novog okruženja, pa tako u najkraćem roku otkloniti eventualne nedostatke na novoj platformi.

 
IM
1582147509582

AIOps

Uvidi u AI i automatizovane akcije u kombinaciji sa našom vizijom prema kompaniji Cisco.

Današnja količina podataka koju aplikacije prikupljaju i koriste postaje suviše velika da bi čovek mogao efikasno sam da analizira probleme u njihovom radu. Zato AI postaje neophodan jer omogućava da se analiza uzroka problema automatizuje i da se proaktivno prikažu mogući uzroci problema, kao i mogući koraci za rešavanje istih. Cisco Cognition Engine i AIOps platforma predstavljaju centralni nervni sistem nekog IT okruženja pomoću koga je moguće drastično redukovati MTTR (Mean Time To Resolution) i na taj način ubrzati razvoj aplikativnih platformi - što na kraju dovodi do bržeg poslovnog rasta i boljih poslovnih rezultata kompanije.

SAP Monitoring

Budite za korak ispred tradicionalnih načina za praćenje SAP okruženja - detaljna analiza ABAP koda i SAP poslovnih procesa.

AppDynamics je jedini na tržištu koji omogućava sveobuhvatan i detaljan monitoring celokupnog ekosistema u kome se nalazi SAP okruženje. Na jednom mestu je moguće detektovati probleme koji se javljaju bilo unutar SAP sistema, bilo u okolnim aplikacijama kao i eksternim API-jima. Sve to uz ulaženje u ABAP kod, merenje background poslova, iDoc monitoring i slično. S/4HANA je podržana naravno i moguće je precizno ispratiti performanse SAP okruženja prilikom migracije na novu platformu. Mogu se pratiti detaljni koraci svakog SAP poslovnog procesa i da se tačno ukaže na kom mestu se pojavljuju problemi. Za rukovodstvo i za SAP inženjere moguće je napraviti poseban dashboard kako bi se u svakom trenutku znalo kako ponašanje aplikacije utiče na poslovne rezultate.

 
SAP-Monitoring_App Dynamics Saga

Svaki deo biznisa i svaka uloga u kompaniji mogu imati veliku korist od detaljnih uvida koje AppDinamics može da ponudi:


IT operacije:
Proaktivno identifikujte i rešite IT operativna pitanja pre nego što utiču na poslovanje.
Razvoj aplikacija:
Steknite vidljivost u realnom vremenu i utvrdite osnovni uzrok problema sa performansama aplikacije. Zaštitite i optimizujte iskustvo krajnjih korisnika vaših mobilnih aplikacija.
CIO:
Steknite uvid u to kako vam naši alati mogu pomoći da postignete pravi uspeh za vaše poslovanje.
Vlasnik kompanije:
Odmah pogledajte kako aplikacije utiču na vaše korisničko iskustvo i poslovanje.

 

Utvrditi osnovni uzrok problema sa kodom bez diranja izvornog koda


Pogledajte Deep Code Insights za brzo debagovanje softvera

Vizualizujte poslovanje i aplikacije u realnom vremenu


Pogledajte Business iQ

Osnovne performanse i automatizacija remedijacije


Osnovne performanse i automatizacija remedijacije