fbpx
AKTIVIRA.REAGUJE.AGREGIRA

Zašto QR kôd?

Vizualizacija klijentske interakcije dodatno automatizuje korisničke procese čineći ih jednostavnijim, bržim i intuitivnijim. Po svom informacionom kapacitetu QR kôd može da skladišti do 7096 numeričkih karaktera, 4296 alfa numeričkih ili 2953 bajtova. Samim tim, predstavlja značajan izvor informacija, a pravilno i optimizovano tretiranje istog može biti pokretač mnogih akcija i događaja kako na front end-u tako i u backend-u nekog softverskog rešenja. Tehnološki osmišljen da „nosi i čuva“ informacije kako horizontalno tako i vertikalno, čini ga, u odnosu na običan bar kôd koji zaostaje pre svega po kapacitetu, dodatno otpornijim na greške nastale usled otežanog čitanja iz bilo kog razloga.

Danas je korisnik mobilan i ima uređaj. Svi telefoni „umeju“ da čitaju QR kodove. Samim tim se očekuje da većinu interakcija sa okolinom (sistemima), privatno ili poslovno, može da obavi korišćenjem mobilnog uređaja.

Agregiranje podataka

Sistemi koji omogućavaju jednostavnu i brzu interakciju krajnjeg korisnika sa platformom imaju lako prihvatanje u praksi kao i veliku moć agregiranja korisničkih podataka koji su značajni za razvijanje domenskog poslovanja.

QR rešenja su već našla primenu u različitim sferama: transport ljudi i roba sa komercijalnim praćenjem, različiti oblici posećivanja i gledanja sadržaja (bioskopi, muzeji, koncerti), sistemi za autorizaciju i registraciju, etiketiranje proizvoda i usluga, sistemi kupona i lojalnosti, slanje poruka, kupovanje ili plaćanje (online ili onsite) robe i usluga, oglašavanje i marketing i slično.

Šta je jedinstveno kod SQRE platforme?

Mi vezujemo QR kodove za događaje (Event Activation Mechanism). Generisani kodovi mogu da budu statički i personalizovani (jedinstveni). Čak i statički QR kodovi, javno dostupni, mogu da izazovu različite događaje i akcije – o tome brine naš front-end i pozadinska logika koja očitavanje QR kôda ukršta sa različitim parametrima (vreme, lokacija, korisnik – ako je ulogovan). Platforma takođe omogućava da QR kodovi imaju svoj period važnosti tj. vremenski okvir u kome mogu da aktiviraju određene akcije.

Zbog ove logike, značajne funkcionalnosti mogu da budu efektivno realizovane i za anonimne korisnike. Ovo uključuje različite gejmifikacione mogućnosti, ali i učešća u javnim događajima kakvi su kvizovi znanja, nagradne igre, ocenjivanje javnih nastupa (organizacije, teme, predavača i slično), skupljanje mišljenja i javna glasanja, obezbeđivanje dodatnih i detaljnijih informacija o nečemu (na javnim površinama ili javnim objektima, na tematskim skupovima ili u namenskim objektima).

sQRe platforma se može integrisati skoro sa svim postojećim rešenjima i sistemima na dva načina:

 
 

Korišćenjem API-je ili
dostavljanjem razumljivih
podataka


Izlaganjem sopstvenog
Event and Notification
API-ja

 
 

Plaforma se pravolinijski instalira i radi i na Windows i na Linux operativnim sistemima.

Ceo front-end je web baziran i kompatibilan sa svim najvećim browser-ima, kako na desktop računarima tako i na mobilnim uređajima i tabletima.

Rešenje kao takvo generiše veliku količinu statističkih podataka koji se mogu putem izveštaja i izvoza (export-a) koristiti za unapređivanje domenskog poslovanja ali i u marketinške svrhe. Različite opcije vizualizacije izveštaja su ugrađene u osnovnoj verziji, a dodatno se mogu prilagođavati i dodavati nove.

GLAVNE KARAKTERISTIKE


Nezavisno (stand- alone) rešenje


Lako za integraciju


Personalizacija na nivou korisničkog ekrana (full white labeling)


Kompatibilnost sa različitim desktop i mobilnim operativnim sistemima i uređajima


Analitika i izveštavanje u realnom vremenu


Izvoženje podataka u različitim formatima

BENEFITI

BENEFITI

UPOTREBA PLATFORME

Platforma je dizjanirana da bude kompatibilna sa drugim Saginim rešenjima: ChatBot i Weaver platformom, Selecta platformom i/ili Virtual Tour (360 View) platformom.

UPOTREBA PLATFORME

Platforma je dizjanirana da bude kompatibilna sa drugim Saginim rešenjima: ChatBot i Weaver platformom, Selecta platformom i/ili Virtual Tour (360 View) platformom.

 

SHOWCASE: QR TRACKING

PRAĆENJE NEZAVISNO DISTRIBUIRANIH PROIZVODA KOD KRAJNJIH POTROŠAČA

Ovo je primer kada proizvođač masovno korišćenih proizvoda nema sopstvenu distribuciju do mnogobrojnih fizičkih lokacija na kojima se ti proizvodi kupuju i konzumiraju.

Kompletan poslovni proces praćenja distribucije proizvoda, ali i konzumiranja istih, najbolje je prikazati preko niza intuitivnih koraka.

Ovakvim rešenjem proizvođač može neposredno i u relanom vremenu pratiti nekoliko značajnih stvari vezanih za proizvod P1, P2, … Pn i lokacije na kojima se distribuiraju L1, L2, … Ln:
  1. Koliko paketa proizvoda se distribuira i kojom frekvencijom po lokaciji
  2. Kada se koji proizvod koristi/konzumira po lokaciji
  3. Kada se i koliko koji proizvod distribuira
  4. Kada se i koliko proizvod plasira po lokaciji
  5. Kako, kada i gde se može pojačati plasman, distribucija i marketing kog proizvoda 

O izveštajnom segmentu, njegovom značaju i opcijama ovde nećemo trošiti reči.

Iz svega navedenog, jasno je koliko je ova platforma upotrebljiva i korisna za domenski biznis.

Ovo je primer kada proizvođač masovno korišćenih proizvoda nema sopstvenu distribuciju do mnogobrojnih fizičkih lokacija na kojima se ti proizvodi kupuju i konzumiraju.

Kompletan poslovni proces praćenja distribucije proizvoda, ali i konzumiranja istih, najbolje je prikazati preko niza intuitivnih koraka.

Ovakvim rešenjem proizvođač može neposredno i u relanom vremenu pratiti nekoliko značajnih stvari vezanih za proizvod P1, P2, … Pn i lokacije na kojima se distribuiraju L1, L2, … Ln:
  1. Koliko paketa proizvoda se distribuira i kojom frekvencijom po lokaciji
  2. Kada se koji proizvod koristi/konzumira po lokaciji
  3. Kada se i koliko koji proizvod distribuira
  4. Kada se i koliko proizvod plasira po lokaciji
  5. Kako, kada i gde se može pojačati plasman, distribucija i marketing kog proizvoda 

O izveštajnom segmentu, njegovom značaju i opcijama ovde nećemo trošiti reči.

Iz svega navedenog, jasno je koliko je ova platforma upotrebljiva i korisna za domenski biznis.

REFERENCE