fbpx

Cybersecurity

U okviru naše kompanije nalazi se poseban sektor koji se bavi Cybersecurity tj. bezbednošću ICT infrastrukture, implementacijom i održavanjem tehničko-aplikativnih sistema zaštite.

Tim specijalizovanih inženjera i profesionalaca sprovodi niz specifičnih testova bezbednosti Vulnerability Assessment i Penetration Testing kako bi se sagledali rizici kojim je ICT system izložen. Pored testova, eksperti kreiraju izveštaj o izvršenom testiranju I daju predloge za otklanjanje ranjivosti i umanjenje rizika.

Pored toga Saga Security Operations Center – SOC predstavlja fleksibilnu outsourcing ITC security uslugu koji radi 24/7/365 dana sa ciljem da se klijentima pruži kvalitetna security usluga u oblasti detekcije pretnji, bez potrebe za povećenjem internih resursa.

Cybersecurity

U okviru naše kompanije nalazi se poseban sektor koji se bavi Cybersecurity tj. bezbednošću ICT infrastrukture, implementacijom i održavanjem tehničko-aplikativnih sistema zaštite.

Tim specijalizovanih inženjera i profesionalaca sprovodi niz specifičnih testova bezbednosti Vulnerability Assessment i Penetration Testing kako bi se sagledali rizici kojim je ICT system izložen. Pored testova, eksperti kreiraju izveštaj o izvršenom testiranju I daju predloge za otklanjanje ranjivosti i umanjenje rizika.

Pored toga Saga Security Operations Center – SOC predstavlja fleksibilnu outsourcing ITC security uslugu koji radi 24/7/365 dana sa ciljem da se klijentima pruži kvalitetna security usluga u oblasti detekcije pretnji, bez potrebe za povećenjem internih resursa.

CYBERSECURITY PROIZVODI I REŠENJA

CYBERSECURITY PROIZVODI I REŠENJA

 • Implementacija i održavanje

  U Saga Security portfoliju, nalaze se tehničko aplikativni sistemi zaštite koji mogu na najkvalitetniji način povećati stepen bezbednosti u sledećim oblastima: Zaštita mrežne infrastrukture, NGFirewalls, IPS/IDS, UTM Zaštita web aplikacija i servisa, WAF i DDoS zaštita Zaštita Web i Mail saobraćaja Zaštita Baza podataka, enkripcija i anonimizacija Zaštita, kontrola i upravljanje pravima pristupa, PAM i IAM Nova generacija zaštita infrastukture od malwera, EPP, ATP, SandBox Centralizovani security log sistemi, SIEM Sistemi za detekciju i sprečavanje odliva podataka, DLP Sistemi za jaku autentifikaciju i enkripciju, OTP, MFA
 • Security servisi i Security Operations Center - SOC

  SOC je osnovni operativni korak u povećanju bezbednosti sistema, postizanju visokog stepena vidljivosti nad celim sistemom u cilju smanjenja rizika. Osim praćenja rada sistema vrši se filtriranje, pronalazi korelacija da bi se fokusirali na prave incidente. Usluga SOC prilagođava se specifičnostima svakog okruženja i svake organizacije. Naš tim eksperata za bezbednost aktivno radi sa korisnikom da bi na najbolji način analizirali zahtev i potpuno pokrili sve aspekte sistema.

 • Implementacija i održavanje

  U Saga Security portfoliju, nalaze se tehničko aplikativni sistemi zaštite koji mogu na najkvalitetniji način povećati stepen bezbednosti u sledećim oblastima: Zaštita mrežne infrastrukture, NGFirewalls, IPS/IDS, UTM Zaštita web aplikacija i servisa, WAF i DDoS zaštita Zaštita Web i Mail saobraćaja Zaštita Baza podataka, enkripcija i anonimizacija Zaštita, kontrola i upravljanje pravima pristupa, PAM i IAM Nova generacija zaštita infrastukture od malwera, EPP, ATP, SandBox Centralizovani security log sistemi, SIEM Sistemi za detekciju i sprečavanje odliva podataka, DLP Sistemi za jaku autentifikaciju i enkripciju, OTP, MFA
 • Security servisi i Security Operations Center - SOC

  SOC je osnovni operativni korak u povećanju bezbednosti sistema, postizanju visokog stepena vidljivosti nad celim sistemom u cilju smanjenja rizika. Osim praćenja rada sistema vrši se filtriranje, pronalazi korelacija da bi se fokusirali na prave incidente. Usluga SOC prilagođava se specifičnostima svakog okruženja i svake organizacije. Naš tim eksperata za bezbednost aktivno radi sa korisnikom da bi na najbolji način analizirali zahtev i potpuno pokrili sve aspekte sistema.

INDUSTRIJE


U skladu sa pretnjama koje svakodnevno mogu da ugroze aktivnosti svake kompanije, Cybersecurity bi trebalo da bude integralni deo svake ICT infrastrukture. Sajber napad i kriminal može da ugrozi sve oblasti poslovanja u bilo kojoj industriji: od Telekomunikacija, Finansijskog sektora, Državnog sektora bez obzira na veličinu i složenost poslovanja.


U skladu sa pretnjama koje svakodnevno mogu da ugroze aktivnosti svake kompanije, Cybersecurity bi trebalo da bude integralni deo svake ICT infrastrukture. Sajber napad i kriminal može da ugrozi sve oblasti poslovanja u bilo kojoj industriji: od Telekomunikacija, Finansijskog sektora, Državnog sektora bez obzira na veličinu i složenost poslovanja.


PEN TESTIRANJE

Tim usko specijalizovanih sertifikovanih inženjera za sprovođenje specijalizovanog testiranja bezbednosti ICT sistema, ima za cilj da primenom odgovarajućih alata, metodologija, tehnika simulacije hakerskog napada i aktivnosti otkrije ranjivosti ICT Sistema. Pored toga ovim testom identifikuje se verovatnoća i stepen ugroženosti sistema, a kao rezultat naš tim predlaže odgovarajuće mere za umanjenje ili otklanjanje rizika.

BROŠURA REŠENJA

IT Security ili Cyber Security u današnje vreme nije samo jedna od funkcija IT-a, već predstavlja ključni element za celokupno poslovanje kompanije. Pretnje i izazovi u ovoj oblasti postaju sve složenije i zahtevaju „svesnost“ i stalna ulaganja u vidu ljudskih i tehničkih resursa. Zato outsourcing IT security usluga predstavlja optimalan odgovor na ove izazove, jer pored smanjenja rizika u poslovanju smanjuje i kapitalna i operativna ulaganja.

REFERENCE

VENDORI