fbpx

Razvoj softverskih rešenja

Složenost aktivnosti koje se obavljaju u institucijama u javnom sektoru zahteva podršku u vidu složenih softverskih rešenja koji su prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Sistemi koji su sposobni da odgovore i najsloženijim zahtevima najčešće podrazumevaju projektovanje i razvoj posebnog custom-made rešenja zato što postojeća ili generička rešenja ne daju adekvatan odgovor.

Naša softverska rešenja zasnovana su na najnovijim tehnološkim dostignućima i savremenim arhitekturama, a realizuju se u okviru projekata koji se vode po pravilima agilnih metodologija. Sve to garantuje da će oni biti završeni u skladu sa zahtevima korisnika, a da će samo rešenje obezbediti pouzdano izvršavanje svih zadataka uz neophodan nivo bezbednosti aplikacija.

Naš tim eksperata razvija osnovna kao i najkompleksnija rešenja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada i usluga koje institucije u javnom sektoru pružaju privredi i građanima.

Razvoj softverskih rešenja

Složenost aktivnosti koje se obavljaju u institucijama u javnom sektoru zahteva podršku u vidu složenih softverskih rešenja koji su prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Sistemi koji su sposobni da odgovore i najsloženijim zahtevima najčešće podrazumevaju projektovanje i razvoj posebnog custom-made rešenja zato što postojeća ili generička rešenja ne daju adekvatan odgovor.

Naša softverska rešenja zasnovana su na najnovijim tehnološkim dostignućima i savremenim arhitekturama, a realizuju se u okviru projekata koji se vode po pravilima agilnih metodologija. Sve to garantuje da će oni biti završeni u skladu sa zahtevima korisnika, a da će samo rešenje obezbediti pouzdano izvršavanje svih zadataka uz neophodan nivo bezbednosti aplikacija.

Naš tim eksperata razvija osnovna kao i najkompleksnija rešenja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada i usluga koje institucije u javnom sektoru pružaju privredi i građanima.

METODOLOGIJA I ARHITEKTURA
NAŠIH SOFTVERSKIH REŠENJA

 • SecurityTray

  Ovaj proizvod prilagođen je za rad sa svim postojećim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima na tržištu Republike Srbije. Omogućava bezbednu autentifikaciju korisnika elektronskim sertifikatom, kao i potpisivanje elektronskih dokumenata. Proizvod sadrži i pripadajuće servise za utiskivanje vremenskog žiga i arhiviranje elektronskih dokumenata.

 • Dodatna vrednost

  Jedan od ključnih faktora uspeha u implementaciji softverskog rešenja svakako je i saradnja sa klijentom. Zato Saga aktivno uključuje svoje klijente u razvoj od samog početka kako bi se osiguralo rešenje koje će ispuniti njegove zahteve i odgovoriti potrebama posla.
  Agilna metodologija koju koristimo omogućava stalno učešće klijenta kroz zajedničko osmišljavanje softverskog rešenja prema njegovim potrebama.
  Na ovaj način, oni imaju stalan uvid u stepen realizacije kao i mehanizme kojima će obezbediti brzu povratnu informaciju. Na taj način obezbeđuje se da krajnji rezultat u potpunosti odgovara korisničkim zahtevima.

 • Arhitektura

  Rešenja koja su modularna, skalabila i visoko dostupna daju fleksibilnost poslovanju koja je u savremenim uslovima potrebna da bi biznis ostao konkurentan.
  U okviru rešenja u domenu arhitekture koja kreiraju naši eksperti posebno se ističu modelom vođena arhitektura, servisno orijentisana arhitektura i arhitektura zasnovana na mikroservisima. Zahvaljujući ekspertizi koju poseduju naši zaposleni za svakog klijenta moguće je kreirati optimalno rešenje za gradivne blokove sistema sa stanovišta bezbednosti, dostupnosti, performansi ili skalabilnosti. Dugogodišnje iskustvo u kreiranju i implementaciji softvera različite namene i kompleksnosti i opredeljenost Sage da savremene trendove u razvoju arhitekture sistema ugradi u svaki proizvod garancija su ispunjenja svih nefunkcionalnih zahteva.

 • Bezbednost

  Zaštita podataka u vremenu kada se veliki broj informacija svakodnevno deli, šalje i čuva nije samo potreba poslovanja, već je često i obaveza regulisana zakonom.
  Softverska rešenja osim što treba da odgovore zahtevima poslovanja svakog klijenta moraju da budu usaglašena i sa normama koje su propisane DPR-om i ostalom važećom domaćom regulativom. Bezbednosni zahtevi, kako oni propisani zakonom tako i oni koji su specifični za svaku kompaniju, uvek su u fokusu realizacije svakog od naših rešenja koja su integrisana sa komponentama koje koriste kvalifikovane elektronske sertifikate, dvostepenu autorizaciju, kriptovanje podataka i druge mehanizmime koji omogućavaju najviši stepen zaštite vaših podataka.

 • Metodologija

  Agilna metodologija koju koristimo u organizaciji i vođenju projekata svodi rizike procesa razvoja softvera na najmanju moguću meru. Zahvaljujući ovoj metodologiji, svaki projekat se vodi kao posebna priča kojoj se prilagođava pristup u zavisnosti od složenosti projekta, raspoloživnog vremena i dostupnih resursa. Razvoj se odvija kroz niz uzastopnih iteracija u kojima se zahtevi klijenata transformišu u komponente finalnog softverskog rešenja. Nakon početne formalizacije korisničkih zahteva, proces razvoja prolazi kroz niz jasno definisanih faza u kojima aktivnu ulogu imaju i klijenti, čime je obezbeđen visok nivo kvaliteta konačnog rešenja.

METODOLOGIJA I ARHITEKTURA
NAŠIH SOFTVERSKIH REŠENJA

 • SecurityTray

  Ovaj proizvod prilagođen je za rad sa svim postojećim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima na tržištu Republike Srbije. Omogućava bezbednu autentifikaciju korisnika elektronskim sertifikatom, kao i potpisivanje elektronskih dokumenata. Proizvod sadrži i pripadajuće servise za utiskivanje vremenskog žiga i arhiviranje elektronskih dokumenata.

 • Dodatna vrednost

  Jedan od ključnih faktora uspeha u implementaciji softverskog rešenja svakako je i saradnja sa klijentom. Zato Saga aktivno uključuje svoje klijente u razvoj od samog početka kako bi se osiguralo rešenje koje će ispuniti njegove zahteve i odgovoriti potrebama posla.
  Agilna metodologija koju koristimo omogućava stalno učešće klijenta kroz zajedničko osmišljavanje softverskog rešenja prema njegovim potrebama.
  Na ovaj način, oni imaju stalan uvid u stepen realizacije kao i mehanizme kojima će obezbediti brzu povratnu informaciju. Na taj način obezbeđuje se da krajnji rezultat u potpunosti odgovara korisničkim zahtevima.

 • Arhitektura

  Rešenja koja su modularna, skalabila i visoko dostupna daju fleksibilnost poslovanju koja je u savremenim uslovima potrebna da bi biznis ostao konkurentan.
  U okviru rešenja u domenu arhitekture koja kreiraju naši eksperti posebno se ističu modelom vođena arhitektura, servisno orijentisana arhitektura i arhitektura zasnovana na mikroservisima. Zahvaljujući ekspertizi koju poseduju naši zaposleni za svakog klijenta moguće je kreirati optimalno rešenje za gradivne blokove sistema sa stanovišta bezbednosti, dostupnosti, performansi ili skalabilnosti. Dugogodišnje iskustvo u kreiranju i implementaciji softvera različite namene i kompleksnosti i opredeljenost Sage da savremene trendove u razvoju arhitekture sistema ugradi u svaki proizvod garancija su ispunjenja svih nefunkcionalnih zahteva.

 • Bezbednost

  Zaštita podataka u vremenu kada se veliki broj informacija svakodnevno deli, šalje i čuva nije samo potreba poslovanja, već je često i obaveza regulisana zakonom.
  Softverska rešenja osim što treba da odgovore zahtevima poslovanja svakog klijenta moraju da budu usaglašena i sa normama koje su propisane DPR-om i ostalom važećom domaćom regulativom. Bezbednosni zahtevi, kako oni propisani zakonom tako i oni koji su specifični za svaku kompaniju, uvek su u fokusu realizacije svakog od naših rešenja koja su integrisana sa komponentama koje koriste kvalifikovane elektronske sertifikate, dvostepenu autorizaciju, kriptovanje podataka i druge mehanizmime koji omogućavaju najviši stepen zaštite vaših podataka.

 • Metodologija

  Agilna metodologija koju koristimo u organizaciji i vođenju projekata svodi rizike procesa razvoja softvera na najmanju moguću meru. Zahvaljujući ovoj metodologiji, svaki projekat se vodi kao posebna priča kojoj se prilagođava pristup u zavisnosti od složenosti projekta, raspoloživnog vremena i dostupnih resursa. Razvoj se odvija kroz niz uzastopnih iteracija u kojima se zahtevi klijenata transformišu u komponente finalnog softverskog rešenja. Nakon početne formalizacije korisničkih zahteva, proces razvoja prolazi kroz niz jasno definisanih faza u kojima aktivnu ulogu imaju i klijenti, čime je obezbeđen visok nivo kvaliteta konačnog rešenja.

INDUSTRIJE

REFERENCE

VENDORI

POVEZANI POSTOVI